Branding

Uw Marketeer heeft het merkdenken in de vingers. Of het gaat om bestaande of nieuw te ontwikkelen merken, in de ontwikkeling daarvan heeft Uw Marketeer haar sporen ruimschoots verdiend.

Zij begeleidt graag het gehele traject, Van strategiebepaling en het opstellen van briefings tot aan het creatieve proces waarin uw merk haar verschijningsvorm krijgt.

Om te komen tot een sterk merk zet Uw Marketeer de rode draad en nodige stappen uit. Uw Marketeer faciliteert op deze manier in een consistente vertaling van de merkstrategie in alle facetten van het merk.

Alle elementen van het merkdenken en het consistent doorvoeren van de merkstrategie heeft zij in haar vingers: van naam- tot aan verpakkingsontwikkeling.

Om daadwerkelijk vorm te geven aan uw merk benoemt Uw Marketeer concrete projecten. Deze projecten managet Uw Marketeer op een inzichtelijke manier. Bijvoorbeeld door sparringsessies, zodat u nauw betrokken blijft.

Zo verzekert zij u ervan dat aan alle voorwaarden voor een sterk merk voldaan wordt en advies omgezet wordt in actie.